دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۹:۱۳
تماس با ما

آدرس :شهرکرد – بلوار فارابی جنوبی -کوچه۱۷

ایمیل : eilnews.ir@gmail.com

تلفن :۰۹۲۱۶۹۷۱۴۷۹

فکس :