سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۹
۲۸ مهر ۱۳۷۰- نخستین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین
28 مهر 1370- نخستین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

۲۸ مهر ۱۳۷۰- نخستین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

نظرات کاربران :

دیدگاه شما