شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۹

صحن علنی مجلس آینه تمام نمای نقاط قوت یا ضعف یک نماینده محسوب می‌شود. در واقع مشارکت عالمانه یک نماینده در مذاکرات و اظهارنظر در صحن علنی حاکی از احاطه وی بر موضوعات روز کشور و مجلس و نشانه توانمندی یک نماینده است.

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست ایران، سرانه پستی کشور را کمتر از ۶ مرسوله و کشورهای اروپایی را ۷۰۰ مرسوله اعلام کرد.

اخبار داغ