پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ - ۰:۱۳

فاتحه ای برای مجلس

دوباره انتخابات ،همان قصه پر غصه در شهرستان لردگان دارد به رقابت کارناوالها و شرکت در مراسم ها و مهمانی های چند صد نفری تبدیل می شود؛ نامزدهایی که در طول ۳ سال گذشته نه نیازی به شهرستان داشتند و نه در میان مردم حاضری زده اند و نه حتی به خود زحمت جواب دادن به تلفن های ایشان را داده اند.حال در این اندک مدت باقیمانده تا انتخابات اسفند۹۸ هرکدام از دیاری خود را به شهرستان رسانده تا از رقابت های فاتحه خوانی و برگزاری مهمانی های پر هزینه عقب نماند. هزین های گزافی که معلوم نیست از کجا تامین می شود؟ مگر حقوق و مزایای نمایندگی مجلس چه مقدار است و چقدر می تواند هزینه های میلیاردی انتخاباتی این نوکیسه ها را پوشش دهد؟
اما دردنامه ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان لردگان جایست که نامزدها با وجود زیرپاگذاشتن قوانین انتخاباتی در تبلیغات و صرف هزینه های هنگفت نه تنها حرف وسخنی برای گفتن ندارند بلکه اکثریت آنها اطلاع و تحلیل جامعی از وضع منطقه و درد مردمان ایل ندارند و قیاس آنها با نمایندگان سایر استانها فقط داغ مردم را تازه می نماید.
این روزها شامه نامزدهای احتمالی در شهرستان بوی مردگان میدهد ، نفسهای فرو رفته و برنیامده را بو می کشند وبه سرعت دار و دسته خود را برای عرض تسلیت و برای قربه الی الله و بدون چشمداشتی از مرده خوان مجلس به راه می اندازندتا همانگونه که فاتحه اموات شما را می خوانند فاتحه توسعه و پیشرفت شهرستان را هم بخوانند و صد البته با این جماعت فاتحه خوان اگر مرحوم میرزاده عشقی زنده بود بی گمان می فرمود: بر چنین مجلس و بر کر و فرش باید (خواند)
((ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیرو بانفسهم))

محمدکاظم بابااحمدی

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=1900
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما