شنبه ۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۸

مسئولان استان را سر در برف دیدند، یورش آوردند ،آش را با جایش بردند.

یک نامه ، دو سخنرانی و دیگر هیچ ،همه هنر مسئولان و نمایندگان استان در قبال غارت و چپاولگری منابع آب و تخریب پروژه های آبرسانی استان

مسئولان استان  را  سر در برف دیدند، یورش آوردند ،آش را با جایش بردند.

بقلم: سردبیر

هفته گذشته بود که خبر یورش جمعی از مردم استان اصفهان با همراهی نیروهای نظامی و انتظامی آن استان به پروژه آبرسانی بن-بروجن سر تیتر رسانه ها شد.مگر ما در کدام کشور زندگی می نمائیم که مردم یک استان با اسکورت نیروهای امنیتی و انتظامی و البته با چراغ سبز مسئولان ارشد آن استان به خود اجازه میدهند به پروژه های زیر ساختی و آبرسانی استان همسایه یورش ببرند وضمن تخریب پروژه ،اموال و ماشین آلاتش را به غارت ببرند.شما با خود چه اندیشیده اید؟آیا فکر نمی کنید که اگر تخریب پروژه های آبرسانی باب شود از تونل های غارت اثری نخواهد ماند؟ آیا با خود نیندیشیده اید که اگر تخریب پروژه ها باب شود دیگران برای تخریب اولی ترند.اگر پروژه انتقال آب بن-بروجن را بهانه ای برای یورش به استان همسایه میدانید آیا  کارون به یغما رفته و زردکوه سوراخ سوراخ شده از تونل های غارت هم می تواند به مثابه  مجوزی برای ما جهت حمله به غارت کنندگان آب استانمان باشد؟

آنچه تعجب نگارنده را دوچندان نموده است سکوت و انفعال مسئولان استانی است.یک نامه و چند سخنرانی دلسرد کننده ،کل واکنش نمایندگان استان و مسئولان ارشد استان بوده است و دیگر هیچ!!!

نامه ای با قلمی لرزان که صدای گرفته نگارندگانش از متن آن هویدا بود کل واکنش نمایندگان بود و دوجمله دلسردکننده و تکراری در چند سخنرانی هم ،مجموع واکنش استاندار را تشکیل داده است. واکنش هایی که ناتوانی و نا امیدی را به مردم استان مخابره نموده است. براستی چه بلایی بر سر مردم استان آمده است که  در انفعال مسئولان و نمایندگانشان ،منابعشان تاراج ،پروژه های آبرسانی و زیر ساختی اشان تخریب و ماشین آلات پیمانکارانشان به غارت می رود.به نظر می رسد چپاولگران پروژه های آبرسانی ،بیشه را بی شیر دیدند، لذا فرصت را غنیمت شمرده و از ضعف عملکرد  استاندار و نمایندگان  استان استفاده نموده و اینگونه به غارتگری و تخریب دست زده اند.اکنون که  با عملکرد ضعیف استاندار و نمایندگان استان، مهاجمان ، آش را با جایش بردند آیا رویی برای ماندن در مسئولیت باقیمانده است؟لذا از آنجاییکه آقای استاندار را اخلاق مدار میدانیم از ایشان می پرسیم وقتی توان رسیدگی به مشکلات مردم را ندارید،وقتی توان  دفاع از امنیت استان و پروژه هایش  را ندارید ، آیا شرعا و اخلاقا ادامه سکانداری شما دراستان جایز است؟ما فرزندان استان در اجابت فرمان گام دوم انقلاب اعتراضمان را به عملکرد و ناتوانی شما با صدای بلند فریاد می زنیم و در این مسیر نه ملامت ملامت کنندگان ما را متوقف می نماید و نه دستبند و تفنگ!!!                                                           والعاقبه للمتقین  ۷دیماه۱۳۹۸

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=2284
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما