دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۲

ویروس به شورای شهر مرکز یک استان قلمروی ایل رسید.

شورای شهر نه تنها برخی موارد در شهرداری را پیگیری نکرده بلکه به پنهان کاری ومصلحت اندیشی روی آورده است، ازسوی دیگر شائبه سهم خواهی اعضای شورای شهر که تلویحا یکی از اعضای شورای شهر به آن اشاره کرده را تقویت می کند.

ویروس به شورای شهر مرکز یک استان قلمروی ایل رسید.

در این ایام که غالب مردم درگیر ویروس کُرنا هستند،ویروس خطرناک تری که زمینه ساز رانت و ویژه خواری،فساد ،تبعیض وبی عدالتی و شکاف اجتماعی است ،دیروز در جلسه شورای شهر یکی از مراکز استانهای قلمروی ایل از خود رونمایی نموده است.‌

“ویروس پنهان کاری””

پنهان کاری اعضای شورای شهر در این چند سال سبب شد تا بالاخره دیروز در یک بحث لفظی بخشی از پشت پرده های شورا عمومی شود!!! در ذیل به دو گزاره از دیالوگ ردو بدل شده در جلسه دیروز اشاره می نمایم:

عضو شورا:

“هیچ مناقصه یا طرحی در شهرداری  واگذار نمی شود مگر دست یکی از اعضای شورای شهر در کار نباشد”

رئیس شورا:

“بسیاری از قراردادهای شهرداری ابهامات و پنهان زیادی دارد”

دو گزاره فوق بخشی از اعترافات ضمنی اعضای شورای  این  شهر مرکز یک استان در تایید پشت پرده ها است،
شورای شهر در حالی  به پنهان کاری ومصلحت اندیشی روی آورده است، که شائبه سهم خواهی آنهادر افکار عمومی هر روز تقویت و یک عضو شورا نیز تلویحا به آن اشاره نموده است.امیدواریم که اعضای محترم شورا نسبت به شفاف سازی عملکرد و تصمیمات خود اقدام نماید در غیر اینصورت ما از زوایای دیگر ماجرا پرده برخواهیم برداشت .

یادداشت-حمید آذربو

@eilnews

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=2781
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما