یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۱

شاهد از غیب رسید.

از شما چه پنهان همین دیروز بود که شما مخاطبین گرامی را با خود به جلسه  سال گذشته شورای شهر یکی از شهرهای کوچک و تاریخی قلمروی ایل بردیم و به اتفاق مشاهده نمودیم که در این جلسه که قرار بود شهردار جدید را انتخاب نمایند ،چگونه دو نفر از اعضای آن شورا ،ضمن عربده […]

شاهد از غیب رسید.

از شما چه پنهان

همین دیروز بود که شما مخاطبین گرامی را با خود به جلسه  سال گذشته شورای شهر یکی از شهرهای کوچک و تاریخی قلمروی ایل بردیم و به اتفاق مشاهده نمودیم که در این جلسه که قرار بود شهردار جدید را انتخاب نمایند ،چگونه دو نفر از اعضای آن شورا ،ضمن عربده کشی وسایل روی میز جلسه را به سمت همکاران خود پرتاب و سپس اقدام به فحاشی نمودند.در ادامه هم خدمت شما مخاطبین گرامی دلیل ورود این رسانه به حوزه مدیریت شهری را ،چمبره کوتاله های سیاسی و بازیگران پشت پرده بر این حوزه دانستیم و تحلیل نمودیم که  چگونه این عالیجنابان ضمن تضییع حقوق افراد و فرزندان شایسته ،موجبات تحقیر و محرومیت استان را فراهم می نمایند.

هنوز ۲۴ ساعت از این ادعا نگذشته بود که شاهدی از غیب رسید و بر این ادعا مهر تایید گذاشت.بی گمان اکثر شما مخاطبین گرامی،دیشب برنامه استعداد یابی عصر جدید را دیده اید!و مشاهده نمودیدکه چگونه یکی از فرزندان شایسته استان، ضمن نمایش استعداد و توانمندی های خود ،تحسین مجریان و داوران مسابقه را نیز برانگیخت!

اما نکته تأسف انگیز اینجا بود که مهدی آذر مهر خود را از پرسنل تعدیل شده آتشنشانی شهرکرد معرفی و گفت: “نزدیک سه ماه است که از کار به نوعی اخراج شده است.”ما نمی خواهیم به  آتشنشانی شهرکرد هم وارد و پرونده استخدام کارکنان آنجا را در ایل نیوز مفتوح نماییم.لکن می خواهیم بپرسیم که اگر مهدی آذر مهر هم به آن بازیگر پشت پرده و صاحبان قدرت و ثروت وابسته بود، آیا باز هم اخراج می شد.این کارگرزاده گرامی،با این توانمندی و استعدادی که همه ایران را به تحسین وادار نمود،بای نحوا اخراج میشود شما بخوانید تعدیل! ، لکن آن شهردار گستاخ که کوس رسوایی اش تمام شهر را پر نموده است و صحبت هایش در یک فایل صوتی شرم آور،موجب اعتراض امام جمعه،افکار عمومی و رسانه ها میشود مورد حمایت قرار می گیرد.چرا؟

@eilnews

 

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=3028
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما