شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۳

روشنگری

از شما چه پنهان

روشنگری های ایل نیوز در خصوص تعدادی از شهرداری ها و دستگاههای اجرایی استان،بحمدا… یک  انگیزه و امیدواری را در بین مخاطبین و مردم عزیز و کارکنان این دستگاهها ایجاد نموده است،شاهد این ادعا ارسال اطلاعات و اسناد جدیدی از تخلف و فساد برخی دیگر از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی به این رسانه پس از، این روشنگری ها می باشد.

ایل نیوزی ها نه به یک شهرستان یا منطقه خاص یا حتی استان،بلکه به یک قلمرو تعلق دارندو در دفاع از مردمان این قلمرو، نه از ملامت ملامت کنندگان ابایی دارند و نه دستبند و تفنگ می تواند آنها را از انجام رسالتشان که همانا گسترش دانایی و تابیدن نور بر نقاط تاریک تصمیم گیری در نظام اداری و سیاسی قلمروی ایل است،متوقف نماید.شما نیز با ما همراه شوید و اسناد تخلف و احیانا فساد در دستگاههای اجرایی را به ما گزارش دهید.

@eilnews

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=3143
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما