چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

خنجر زهر آگین خائنین آب ،بر پشت مردم بی پناه چهارمحال و بختیاری

خنجر زهر آگین خائنین آب ،بر پشت مردم بی پناه چهارمحال و بختیاری

از شما چه پنهان

یک کانال تلگرامی مدعی شد پیمانکاران خائن که از قضا فرزندان برخی از شخصیتهای استانی هستند حقابه اب استان را معامله کردند.بطوریکه مسئولان استان همسایه توافقنامه ها و امضاهای این خائنین را در دست گرفته و در هر محکمه ای برنده اند.

این کانال تلگرامی در بخشی دیگر از نوشته خود گرایی دقیقتر میدهد و آن شخصیت را یک مسئول سابق معرفی که در شب نشینی در منزل یکی از مسئولان استان همجوار به اتفاق مدیرعامل سابق آب استان امتیازاتی را دادند که تباهی و خشکسالی را برای آینده استان رقم می زند.

ما نمیدانیم منظور این کانال تلگرامی کدام یک از مسئولان سابق می باشد لکن میدانیم که مردم قلمروی ایل به حکم آداب و رسوم خود خیانت خائنین و ساکتین تونلهای غارت را بی پاسخ نخواهند گذاشت.

چگونه حاضر شدید در ازای گرفتن یک قرارداد یا یک پست سازمانی به مردم بی دفاع و مظلوم چهارمحال و بختیاری خیانت کنید؟ شرمتان باد!

@eilnews

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=3309
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما