جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰

گستاخان تاریکخانه ها و صدور حکم اعدام برای افشاگران

گستاخان تاریکخانه ها و صدور حکم اعدام برای افشاگران

از شما چه پنهان

بعد از حدود یک ماه کمتر یا بیشتر از روشنگری ایل نیوز و برخی از رسانه های مردمی متعهد در خصوص برخی از مسائل پیرامونی انتخاب شهردار فرخشهر ،ظاهرا موضوع گل گرفتن درب آن شورا مورد توجه رسانه های آن سوی آب هم قرار گرفته است.همین بهانه ای شد تا طرفداران بازیگر پشت پرده انتخاب برخی از شهرداران استان، جرأت نمایند و  کسانی را که بر تاریکخانه شان نور افشانی نمودند را پوپولیست معرفی و ضمن نگرانی برای آبروی مملکت، تقاضای مؤاخذه  آنها را نمایند.

پی نوشت:

۱-طنز تلخ روزگار اینجاست که جماعتی به شدت قوم گرا که اربابشان یک قوم بزرگ استان را خط قرمز خود عنوان نموده است با مطرح نمودن واژه رفتارهای پوپولویستی می خواهند اصل ماجرا و نقششان در تخلفات و زد وبندهای برخی از شهرداری ها را ماله کشی نمایند.قبلا هم با طرح کلمه پوپولویستی این روزگار سخت را بر ما تحمیل نمودند و در یک قلم از بهره برداری شان از کلمه پوپولیست، دوزیستان ناکارآمد را به ملت تحمیل نمودند.هر چه جلوتر می رویم سر درونشان بیشتر هویدا میشود و وابستگی و سرسپردگی آنها به یک جریان سیاسی خارج  استان، از پشت قصه های گمراه کننده ،هویدا میشود.

۲-عجبا و عجبا ،کسانی که از انتشار برخی از مسائل امنیتی و مهم ملی در رسانه های ماهواره ای نگرانی ندارند، امروز نگران انتشار اعتراض مردم شریف فرخشهر به عملکرد شورای آن شهر شده اند.اینها همانهایی هستند که حاضر نشدند با  اعتراضات اخیر مردم پیرامون عملکرد برخی از شوراهای شهر همراهی کنند!

۳-اهالی گستاخ تاریکخانه صاحبان قدرت و ثروت، از دستشان برنمی آید و گرنه حکم زندان و اعدام افشاگران را صادر می نمودند.

۴- مگر اعتراض مردم یک شهر به یک مسئول محلی هم جزئی از مسائل امنیتی است؟نکند خیال کردید بازیگران پشت پرده اتفاقات برخی از شهرداریها و برخی از مسئولان ناکارآمد محلی هم باید جزء خطوط قرمز ما باشند!؟/دوغت را بنوش.

@eilnews

 

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=3322
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما