یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲

برگی از تاریخ مبارزات مردم قلمروی ایل

برگی از تاریخ مبارزات مردم قلمروی ایل

کجا آن بزرگان با تاج و تخت/کجا آن سواران پیروزبخت/کجا آن خردمندِ گندآوران/کجا آن سرافراز و جنگی‌سران

کجا آن گزیده نیاکان ما/کجا آن دلیران و پاکان ما

تصویر بالا، اتحاد بامدی ها(بابااحمدی ها)یکی از طوایف بختیاری را در یک قرن پیش نشان میدهد که چگونه بعد از یک نبرد نفسگیر در کوهستانهای زاگرس عکس پیروزی گرفتند.

بی گمان تاریخ در مورد ما هم قضاوت خواهد نمود.در حالی که مردم ستمدیده از مافیای آب،با همه سختی ها و مشکلاتی که دارند توانستند اتحادی را علیه غارتگران شکل دهند،جریانات سیاسی سر وته یه کرباس استان که از قضا در دولتهای مختلف خود دستی بر آتش داشته اند و این آش شور دست پخت همین عالیجنابان است، سعی در مصادره بمطلوب  نمودن این اعتراضات را دارند و دعوای زرگری حیدری -نعمتی راه انداخته اند.به آنها هشدار می دهم که از این اتحاد نه برای شما آبی  گرم خواهد شدو نه برای رسانه های مزدور فراسوی آب!

@eilnews

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=3605
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما