شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۳۱

آتش به جان زاگرس غارت زده افتاد و خائیز از داغ زاگرس نشینان سوخت.

فریادرسی نیست ،همدیگر را دریابیم.

آتش به جان زاگرس غارت زده افتاد و خائیز  از داغ زاگرس نشینان سوخت.

چند روزی است که آتش به گلستان زاگرس غارت زده افتاده است.فریادرسی نیست ،همدیگر را دریابیم.زاگرس مهربان ما ،سرزمین ابا و اجدادی مان،از هر طرف مورد حمله قرار گرفته است.در یک سو آتشی که سودگران برجان خائیز انداخته اند .در سوی دیگر مافیا و پدرخوانده های آب ،زردکوه  و سبزکوه استوار را سوراخ سوراخ نموده اند تا با حفر تونلهای غارت استان چهار محال و بختیاری را نابود نمایند.در تهران نیز کفتارهای سیاسی شیر بچه های لر را محاصره نموده و با اختلاف افکنی از تشکیل فراکسیون زاگرس نشینان جلوگیری نمودند تا ضمن جلوگیری از اتحاد آنها در اخذ کرسی های هیأت رئیسه مجلس ،در گام بعدی ضربه آخر را بر فرزند شایسته زاگرس وارد نمایند.نگارنده هر چند که تاکنون غلام تاجگردون را ندیده است و نسبت به برخی  اندیشه ها وعملکرد ایشان ایرادات اساسی دارد اما جذف تاجگردون را برای زاگرس و مردمان قلمروی ایل خطرناک ارزیابی می نماید.نمایندگان قلمروی ایل بدانند ،امروز نوبت تاجگردون است و اگر در بین شما کسی بتواند شایستگی هایش را بروز دهد فردا نوبت اوست.یکی از دلایل اصلی آنها برای عدم رای اعتماد به غلامرضا تاجگردون را تلاش این نماینده جهت استفاده ایشان از فرزندان مناطق محروم زاگرس در برخی از مناصب دولتی است.به عبارتی معتقدند که دایره مسئولیتها باید به اصفهانی ها و تهرانی ها و مشهدی ها برسد و اگر شخصی توانمند چون تاجگردون هم در این قلمرو سر برآورد، و به توانمندی های فرزندان مناطق محروم اعتماد نمود، باید به هر قیمتی او را حذف نمایند.

@eilnews

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=3850
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما