شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۱

کافر همه را به کیش خود پندارد

هم از توبره می خورد هم از آخور ،با بختیاری ها دشمنی می کند و به فرزندان ایل جفتک می اندازد، نمایندگی یک خبرگزاری کشوری در استان است .به تازگی دم خروسشان بیرون زده است و مشخص شد علاوه بر اخذ بودجه از آن نهاد مقدس،از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز بودجه محرمانه می گیرند.ایل نیوز برایشان خاری در چشم و استخوانی در گلو شده است.دیگر کسی برایشان تره هم خرد نمی کند.وقتی  چند جوان یه لا قبا با موبایلهایشان این امپراطوری رسانه ای  را به زانو در آورده اند ،بی کفایتی این مدیر جوان ،ناجور به چشم می آید،لذا به دریده گویی وتهمت پراکنی روی می آورد.

استقبال مردم از ایل نیوز، او را کلافه کرده است.برخی همکاران می گویند شبها خواب ندارد و مرتب پریشان گویی می کند.گوئیا روشنگری های ایل نیوز در موضوع دکتر غلامرضا تاجگردون ،موقعیت کاری او را به خطر انداخته است .شاید هم مافوقانش او را استنطاق نموده اند ،که چگونه یک رسانه کوچک محلی آنچه را که  آنها رشته اند را در قلمروی ایل پنبه نموده است.

این گستاخ در کمال وقاحت و بی شرمی به فرزندان ایل می گوید:مگر تاجگردون چقدر حق گردن گردانندگان این کانال دارد که اینقدر از او دفاع می کنید؟

اولا محض اطلاع مردم شرافتمند قلمروی ایل می گوییم:که ما نه تاکنون تاجگردون را دیده ایم و نه میدانیم ایشان مارا می شناسد یا نه! ولی لرستیزی و لرستیزان را می شناسیم.

دوم اینکه : از قضا، ما تا دیروز از منتقدان جناب تاجگردون بودیم و انتقادات زیادی نیز همچنان از او داریم اما از زمانیکه لرستیزان نه از روی حق و حقیقت، بلکه از سر حقد و کینه تصمیم به حذف او گرفته اند ما از او جانانه دفاع کرده ایم و امروز که متوجه شدیم لرستیزان بیخ گوشمان نیز از این مسئله عصبانی اند ،دفاعمان را بیشتر می کنیم.

سوما ، ما بختیاری ها یاد نداریم تابحال  به دشمنانمان اجازه داده باشیم که از طرف ما حرف بزنند.

چهارم اینکه ،بقایی طور به این یاوه سرا، می گویم : ادعایت را اثبات کن!(اهالی رسانه میدانند بقایی طور چگونه است)

@eilnews

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=4468
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما