جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۷

منطقه فلارد ،مجلس یازدهم و تحقق رؤیای شهرستان شدن

راه شهرستان شدن منطقه فلارد از مجلس یازدهم می گذرد.

منطقه فلارد ،مجلس یازدهم و تحقق رؤیای شهرستان شدن

بقلم: سردبیر

منطقه فلارد برای اینکه در تقسیمات سیاسی از شخصیت ویژه‌ای برخوردار شود و به لحاظ اداری وسازمانی،بتواند ارگان‌های بیشتری را در خود جای دهد تا از این طریق دسترسی و برخورداری مناسبتری را برای جمعیت ساکن در خود فراهم نماید، ناگزیر است به سمت شهرستان شدن حرکت نماید.رسیدن به این منظور دارای شرایطی است که در ادامه از نگاه شما خواهد گذشت.

یکی از شرایط لازم جهت ایجاد شهرستان جدید ، وجود و اجماع حداقل دو بخش است.برای محقق شدن تبصره ۲ماده ۷ قانون تقسیمات کشوری، بخش فلارد مرکزی، خود با توجه به جنگلی بودن منطقه و دوری از مرکز شهرستان لردگان، شرایط لازم برای تبدیل به یک بخش جدید را دارا می باشد اما منطقه جنگلی پشتکوه فلارد بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال۱۳۹۵ تعداد حدود۹۰۰۰ نفر جمعیت دارد که در خوشبینانه ترین حالت با احتساب متولدین سالهای بعد از سرشماری، به حدود ۱۲۰۰۰نفر خواهد رسید و می تواند شرط تبصره ۲ماده۶ قانون تقسیمات کشوری را تحقق بخشد.هر چند رسیدن به کف جمعیتی حداقل ۱۲۰۰۰ نفر برای تبدیل این منطقه به بخش ،با مصوبه هیات وزیران امکان پذیر است اما اگر جمعیت این منطقه به این حد نصاب هم نرسد،در صورت دریافت مصوبه مجلس نیز، می تواند با کمتر از آستانه در نظر گرفته شده ،به بخش تبدیل شود.لذا با این توصیف، شرط ایجاد یا وجود حداقل دو بخش محقق می شود.

اما شرط دوم و مهمترین شرط برای شهرستان شدن منطقه فلارد، شاخص جمعیت است. در قانون تقسیمات کشوری، شرط لازم برای تبدیل یک بخش به شهرستان،وجود حداقل ۵۰هزار نفر جمعیت است.در صورتیکه امروز،جمعیت ۳۳۰۰۰ نفری منطقه فلارد در سرشماری سال ۱۳۹۵،به این آستانه نرسیده باشد،آنگاه ، تنها راه شهرستان شدن منطقه فلارد از بهارستان می گذرد.بدینسان که مصوبه مجلس شورای اسلامی در موارد استثناء می تواند جمعیت کمتر از ۵۰هزار نفر را نیز مشمول این تبصره نماید.

بی گمان حضور دکتر حسین بامیری بعنوان نفر دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، فرصت خوبی است تا با طرح شهرستان شدن منطقه فلارد در مجلس شورای اسلامی ،رؤیای دیرینه مردم این خطه از قلمروی ایل به واقعیت تبدیل شود.

آنچه گفته شد ،بدون احتساب اضافه شدن سایر مناطق به حوزه استحفاظی منطقه فلارد است. بدون شک در صورت اضافه شدن سایر مناطق ،تحقق این امر بدون دخالت مجلس نیز امکانپذیر خواهد شد.

@eilnews

 

لینک کوتاه : http://eilnews.ir/?p=5132
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما